de Dräihörgelima - Drehorgel Schweiz

Direkt zum Seiteninhalt

de Dräihörgelima

Drehorgel-News


Josef Arnold

Är stoohd bem Märtplatz, ganz am Rand,
dräiht a der Chorbel mit de Hand.
Ganz liisli g’hörsch e Flöteklang
ond lüüter wird dä fiirlich G‘sang.
S‘esch de Dräihörgelima!

Der eint ond ander dä bliibt stooh,
het de Dräihorgelklang vernooh.
Är sommet met die Melodie
ond dänkt, so esches frühener g’si,
wie bem Dräihörgelima!

E g’hetzte Maa jagt rasch verbii,
är setti jetz scho wiiter si.
Är fent che Ziit, echli z’verwiile,
ond z’lose, nei, muess wiiterziele,
das bem Dräihörgelima!

De chonnt en Muetter met zwöi Chend,
wo zor Dräihorgele lauftit gschwend.
De bliibets stooh ond stuunet grooss,
was us dem Chaschte klengt famos,
s’Lied vom Dräihörgelima!

Är stooht bem Märtplatz, ganz am Rand
Ond g’seht bem Dräihe allerhand.
Es Choo ond Gooh  bi Jong ond Alt,
teils losits zue ond machit halt
näbem Dräihörgelima!

Wenns langsam de iinachte tuet,
de ruumt är zämme, nemmt sin Huet.
Är fahrt Dräihorgele heiwärtszue
On leit sech z’frede de zor Rueh.
Schlof gut, Dräihörgelima!

Au ehm schlood mol die legschti Stond,
är hemmelwärts samt Orgele chonnd.
De gooht grad uuf s‘gross Hemmelstoor.
All Ängel sengit luut em Choor:
„Chomm iie Dräihörgelima!“

Josef Arnold, Emmenbrücke (2013)


Copyright © by Peter X. Bürgisser -  all rigths reserved -  Last Update: 19.04.2024
Zurück zum Seiteninhalt